احضار سفیر ایران به وزارت خارجه افغانستان

سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۱، ۸ مه ۲۰۱۲، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

سفیر ایران در کابل به دلیل اظهارنظرهای اخیر خود به وزارت خارجه اففانستان فراخوانده شد.

وزارت امور خارجه افغانستان روز سه شنبه هفتم ماه مه ۲۰۱۲، ابوالفضل ظهره‌وند سفیر ایران در کابل را فراخواند تا در مورد اظهارات اخیرش در رابطه به موافقتنامه آمریکا و افغانستان، توضیح دهد.

ظهره‌وند هفته گذشته از شورای ملی افغانستان خواسته بود که توافق‌نامه استراتژیک بین افغانستان و آمریکا را تصویب نکند که این اظهارات با واکنش مقامات کشور افغانستان روبه‌رو شد.


منابع