اعتراض در عراق در مخالفت با تداوم حضور نیروهای آمریکایی

پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۶ مه ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


عراقی‌ها در مخالفت با تداوم حضور نیروهای آمریکایی در شهرک صدر تظاهرات کردند و اعتراض خود را به این امر نشان دادند. شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی علیه آمریکا سر می‌دادند. یکی از منابع دفتر مقتدا صدر شرکت کنندگان در این تظاهرات را صد هزار نفر عنوان کرده‌است. گزارش‌ها حاکی از حضور مقتدا صدر در بین تظاهرکنندگان بوده‌است.

در حال حاضر ۴۶ هزار نیروی آمریکایی در خاک عراق قرار دارند و طبق قرار داد امضاشده در سال ۲۰۰۸ نیروهای آمریکایی موظف به ترک عراق در پایان سال ۲۰۱۱ هستند اما واشنگتن مایل به ادامه حضور خود در عراق است.

منابع