الگو:بایگانی‌شدهطبق ویکی‌خبر:قراردادهای بایگانی باید از این الگو در صفحات بایگانی شده استفاده کرد. این الگو صفحات را در ردهٔ بایگانی‌شده فهرست می‌کند.

همچنین می‌توانید از الگوی {{بایگانی}} هم (که تغییر مسیری به الگوی بایگانی‌شده است) بدین منظور استفاده کنید.