انفجار در بزرگترین بیمارستان نظامی کابل

یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۲ مه ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

وزارت دفاع افغانستان کشته‎شدن دست‎کم ۶ نفر و زخمی‎شدن ۲۳ نفر را در اثر حمله انتحاری اعضای گروه طالبان به «بیمارستان چهارصد بستری» کابل را تائید کرده‎است. این بیمارستان یکی از بزرگترین بیمارستان‎های افغانستان محسوب می‎شود و وابسته به وزارت دفاع افغانستان است. بیشتر نظامیان عضو ارتش افغانستان در «بیمارستان چهارصد بستری» تحت درمان قرار می‎گیرند.

منابع