ایران در ماه رمضان موجود زنده به فضا می‌فرستد

جمعه ۱۷ تیر ۱۳۹۰، ۸ ژوئیه ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

رئیس سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران از پرتاب سه ماهواره دیگر به فضا تا پایان سال ۱۳۹۰ خبر داده‌است. وی اعلام کرده‌است که ایران در فصل تابستان، ماهواره فجر و در بهمن ماه، ماهواره دانشگاه علم و صنعت به فضا می‌فرستد. بر طبق گزارش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وی گفته‌است که ایران در ماه رمضان کپسول فضایی زیستی حاوی موجودات زنده به فضا پرتاب می‌کند.

رئیس سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران پرتاب این ماهواره را ادامهٔ روند روبه‌رشد کشور در بخش فضا خوانده و اعلام کرده‌است که با این پرتاب ایران در جمع کشورهای عضو باشگاه فضایی قرار می‌گیرد. وی ادعا می‌کند که تمامی این ماهواره‌ها بدون کسب کمترین اطلاعاتی از کشورهای دارندهٔ علم ساخته شده‌است.

منبع

‎«‏ایران در ماه رمضان موجود زنده به فضا می‌فرستد». ‏بی بی سی فارسی، ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۱