بازداشت روحانی شیعه لبنانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۵ مه ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


ارتش لبنان سید محمد علی حسینی، از روحانیان شیعه مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران را در شهر صور در جنوب این کشور به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کرده‌است. وی هم‌چنین از طلبه‌های ممتاز مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی در قم بوده‌است. طی دو سال اخیر، ده‌ها نفر درلبنان به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و محاکمه شده‌اند.

منابع