باشگاه فوتبال سوفان‌بوری

باشگاه فوتبال سوفان بورس تایلند باشگاهی با سابقه ۲۰ ساله قهرمان لیگ محلات واقع در سوفان بوری تایلند