بان کی مون خواستار خویشتنداری ملل در موضوع کوزوو شد

پنج‌شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰، ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

الگو:صربستان بان کی مون در دیدار با وزیر امور خارجه صربستان، وک جرمیس، تاکید کرد که این مهم است که همه طرف‎ها در مقابل هرگونه اقدام که ممکن است وضعیت را درمورد کوزوو، متشنج کند، خویشتن‎داری کنند و با توجه به قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت همگی به دنبال راه حلی مورد قبول همگان باشند.


منابع