برایان شاو (قوی‌مرد)

برایان شاو یا براین شاو مرد 36 ساله بوتسوانا یی ال اصل است که در سال 2017 قوی ترین مرد جهان نام گرفت