به گفتهٔ روزنامهٔ جام جم شبکهٔ المنار فیلمی را پخش کرده که در آن معمر قذافی تأیید می‌کند موسی صدر در لیبی ناپدید شده

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۹، ۲۸ فوریه ۲۰۱۱، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

به گفتهٔ روزنامهٔ جام جم شبکهٔ المنار فیلمی متعلق به ۲۵ سال پیش را پخش کرده که در آن معمر قذافی تأیید می‌کند که موسی صدر قبل از ناپدید شده از لیبی خارج نشده و افرادی که به‌گفتهٔ او می‌خواسته‌اند به آبرو و اعتبار لیبی ضربه بزنند او را ربوده‌اند.


این در حالی است که معمر قذافی و دولت لیبی پس از آن که امام موسی صدر و ۲ نفر از همراهانش، محمد یعقوب و عباس بدرالدین در لیبی ناپدید شدند، به طور رسمی اعلام کردند، آنها با پروازی به رم رفته‌اند.

لازم به ذکر است، دستگاه قضایی لبنان در سال ۲۰۰۸ میلادی در حکمی و به دنبال ناپدید شدن امام موسی صدر دستور دستگیری قذافی را صادر کرده‌بود.


منابع