تعداد پسوندهای اینترنتی افزایش می‌یابد

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

موسسه نام و شماره اینترنتی ICANN در جلسه‌ای در سنگاپور در آنچه که عمده ترین تحول در نشانی‌های اینترنتی طی بیست سال اخیر توصیف شده با افزایش تعداد دامنه‌های اینترنتی موافقت کرده‌است. بدین ترتیب ممکن است در آینده شاهد دامنه‌هایی همچون google. و یا BBC. باشیم.

دفتر مرکزی ICANN در کالیفرنیا

بنابراین موسسات می‌توانند به جای استفاده از دامنه‌های عمومی از دامنه‌هایی که نشانگر نام آن موسسه‌است استفاده کنند. این در حالی است که برای کسب مجوز چنین دامنه‌هایی باید مبلغ دویست هزار دلار به همراه تقاضانامه و دلیلی موجه برای داشتن دامنه‌ای متفاوت به ICANN ارسال شود.

منابع