تغییر نام پنج مرکز هسته‌ای به نام کشتگان هسته‌ای ایران

چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵ فوریه ۲۰۱۲، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

همزمان با بهره‌برداری از دستاوردهای هسته‌ای، نام پایگاه‌های هسته‌ای ایران به نام پنج کشته (شهید) ترورشدهٔ هسته‌ای ایران تغییر کرد:منابع