خبر مرگ شیمون پرز رئیس جمهوری سابق دولت اسرائیل تایید شد.

شیمون پرز، رئیس‌جمهوری و نخست وزیر سابق اسرائیل در سن ۹۳ سالگی درگذشت. خبر مرگ وی که مدتی نیز بیمار بود بامداد هفت مهر از سوی اسرائیل تایید شد.


منابع