رده:سلاح‌های هسته‌ای

این رده به خبرهایی اختصاص دارد که مستقیماً در رابطه با سلاح‌های هسته‌ای موجود هستند. خبرهای مربوط به اتهامات گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید در رده:گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار گیرند.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.