روحانی خواستار همه پرسی درباره مسائل مهم شد

یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳، ۴ ژانویه ۲۰۱۵، ۱۱:۰۹:۱۵ ب.ظ.

حسن روحانی در اولین همایش «اقتصاد ایران، راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا» خواستار اجرای اصل قانون اساسی در مورد همه پرسی در حل مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران

به گفتهٔ روحانی طبق قانون اساسی مسائل مهم به جای اینکه در مجلس به تصویب برسد باید به همه پرسی گذاشته شود.

اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

متن مربوطه در ویکی‌نبشته: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
« یک بار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست، یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم. »

—حسن روحانی

با این وجود اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرمان همه پرسی را جزء اختیارات رهبر ذکر می‌کند.


منابع