زنده سوزانیدن زوج مسیحی در پاکستان

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

صدها نفر از مسلمانان متعصب در پاکستان یک زوج مسیحی را به اتهام اهانت به قرآن در روستایی در استان پنجاب زنده زنده در کوره آجر پزی سوزاندند.

منابع