عشق‌های مثلثی به مد اجتماعی ناصحیحی در جامعه تبدیل شده

جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۹ مارس ۲۰۱۲، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

دکتر فرید براتی مدیر دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کل کشور با هشدار نسبت به شیوع انواع جدیدی از خانواده در کشور، با تاکید بر اینکه مراکز مشاوره اصلی‌ترین واحد رصد آسیب‌های اجتماعی هستند، اشاره داشت حدود ۷ ـ ۸ شکل جدید از خانواده در کشور قابل تشخیص است.

دکتر براتی اعلام کرد عشق های مثلثی به مد اجتماعی ناصحیحی در جامعه تبدیل شده‌است. وی رواج عشق‌های مثلثی را تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای می‌داند. او شیوع این سه ضلعی را بر اثر سوء مصرف رسانه ای اعلام کرد و آن را جزئی از آسیب‌های نوپدید دانست که به وضوح در جامعه دیده می‌شود.

این آسیب شناس اجتماعی اظهار کرد: باید با از سر راه برداشتن موانع ازدواج، جوانان را به مسیر عقد شرعی سوق داد.منابع