غلامرضا خسروی اعدام شد

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱ ژوئن ۲۰۱۴، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

غلامرضا خسروی به اتهام محاربه و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران در روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ اعدام شده است.

وی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به همین جرم در ایران زندانی بوده است اما در سال ۱۳۸۶ مجدداً به جرم در اختیار دادن اسناد تأسیسات نظامی ایران به سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به ۶ سال زندان محکوم شد اما در سال ۱۳۸۹ دادگاه انقلاب وی را به اعدام محکوم کرد.


منابع