غیرقابل کنترل شدن آتش‌سوزی در تگزاس

سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۰، ۶ سپتامبر ۲۰۱۱، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.


پس‌از رخ‌دادن آتش‌سوزی عظیمی که تاکنون ۳۰۰ خانه را سوزانده است و منطقه ای به طول ۲۶ کیلومتر را در بر گرفته است، هم‌اکنون کنترل این آتش‌سوزی از راه زمین غیرممکن شده‌است.

این آتش‌سوزی، صدها نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرد و آنان را وادار کرد تا به مکانی امن بروند، این آتش‌سوزی جان دو مامور آتش‌نشانی را که در حال تلاش برای فرونشاندن آتش بودند را نیز گرفت.

گفته می‌شود که اکنون تگزاس بدترین خشکسالی نیم قرن گذشته خود را تجربه می‌کند.منابع