مالدیو روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع می‌کند

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸ مه ۲۰۱۶، ۰۸:۰۰:۰۴ ق.ظ.


دولت مالدیو روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد تصمیم گرفته است روابط ۴۰ ساله دیپلماتیک با ایران را به دلیل سیاست های این کشور در خاورمیانه قطع کند.

مالدیو ۳۴۱ هزار نفر جمعیت دارد که اکثریت آن را مسلمانان سنی تشکیل می دهند.

منابع