ناآرامی‌های تازه در مصر

شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۹ آوریل ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


جنگ خیابانی در خیابان‌ها، صبح روز شنبه بار دیگر صد‌ها مصری را به خیابان کشاند.

یکی از معترضین در این باره گفت:

« صلح، صلح آمیز »
« مردم و ارتش دست در دست هم »

شاهدان گفتند که در میدان التحریر به ضرب و شتم معترضین پرداخته‌اند. همچنین در برخی مناطق به معترضین تیر اندازی شده‌است.

این معترضین خواهان محاکمه مقامات رژیم مبارک می‌باشند.


منابع