ناتوانی صالح برای ظاهرشدن در تلویزیون

پنج‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۰، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


بر طبق گزارش‌ها علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن هنوز برای حاضرشدن در تلویزیون به اندازه کافی بهبود نیافته‌است. علی عبدالله صالح که در حمله روز ۳ ژوئن به کاخ ریاست جمهوری مجروح شده بود هنوز در عربستان سعودی به سر می‌برد. معاون وزیر اطلاعات یمن گفته‌است که مصاحبه با صالح پس از تاریخ ۳۰ ژوئن انجام می‌شود.

یک دیپلمات یمنی اعلام کرده‌است مقامات سعودی به دستور پزشکان اجازه مصاحبه با صالح را نمی‌دهند و صحبت را برای وی مضر می‌دانند. این در حالی است که کارشناسان براین باورند که اخبار منتشرشده درباره وضعیت جسمانی صالح، با گفته‌های مقامات عربستانی و یمنی درباره قصد صالح برای بازگشت به یمن در جهت دردست‌گرفتن دوباره حکومت این کشور، در تناقض است.


منابع