نتایج اولیه انتخابات پارلمانی افغانستان اعلام شد

کمیسیون انتخابات افغانستان درست یک ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلام کرده است.

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۹، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

رئیس کمیسیون انتخابات می گوید، رسیدگی به شکایات انتخاباتی و بررسی ادعاها در مورد تخطی های انتخاباتی، کار اعلام نتایج ابتدایی را با تاخیر روبرو کرد.

به گفته فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات، بیش از پنج و نیم میلیون نفر در انتخابات پارلمانی افغانستان رای دادند، اما به دلیل بروز تخطی های انتخاباتی، نزدیک به یک و نیم میلیون این آرا باطل شد.

براساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، بیش از پنجاه درصد اعضای پارلمان دوم، چهره های جدیدی هستند که در پارلمان اول این کشور حضور نداشتند.منابع

‎«‏نتایج اولیه انتخابات پارلمانی افغانستان اعلام شد». ‏بی بی سی فارسی، ‏