ویکی‌خبر:مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

علاوه بر آن، تمام چیزهایی که می‌نویسیم برای حفظ بالاترین استانداردهای اعتماد، دارای منبع هستند.
 
سیاست ما این است که نظرهانظر و تفسیراتتفسیری در مقالاتمقاله‌های ما نباشند — اگر می خواهید به جهان بگویید که چه فکر می کنید، [[w:fa:وبلاگ|وبلاگ نویسی]] را امتحان کنید.
 
ویکی‌خبر، همانند خواهر بزرگتر خود را ویکی‌پدیا، توسط داوطلب‌هاییداوطلبان و با اهدا زمان و پول خود اجرا و تامین می‌شود،می‌شود و هیچ تبلیغاتی ندارد. تصمیم گیری‌هاتصمیم‌هابه‌صورت جمعی گرفته می‌شوند،می‌شوند و ما دوست داریم به مذاکره پردازیم. بحث و مذاکره تشویق می‌شود و همیشه تعداد زیادی از کاربران دیگر هستند که بتوان چیزی از آنها آموخت.
 
تمام چیزهایی که در ویکی انجام شده‌اند می‌تواند منحل شوند، بنابراین برای کاربران جدید بسیار دوستانه است. برنامه‌های رابط بسیار آسان طراحی شده‌اند و یادگیری آنها آسان است.