پدر انیمیشن ایران درگذشت: تفاوت بین نسخه‌ها

(فارسی سازی ارقام)
 
*{{منبع|عنوان=پدرانیمیشن ایران درگذشت|تاریخ=۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۲|مرجع=http://aftabnews.ir/vdcfytdyew6djxa.igiw.html|منتشرکننده=آفتاب‌نیوز}}
*{{منبع|عنوان=پدر پویانمایی ایران درگذشت|تاریخ=۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۳:۱۱|مرجع=http://www.tabnak.ir/fa/news/225206/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA|منتشرکننده=}}
[[رده:آسیا]]
[[رده:خاورمیانه]]