ویکی‌خبر:مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

==نوشتارهای ویکی‌خبر چه هستند==
ویکی‌خبر دارای دو نوع اصلی از نوشتارها می‌باشد:
 
* رایج‌ترین آن‌ها '''خبرهای ترکیبی''' می‌باشند. این نوع خبرها از چندین منابع مختلف دیگر (همیشه به طور کامل ذکر شده) استفاده می‌کنند. این برای دیگر رسانه‌ها که تمام جوانب حقایق را در نظر بگیرند چیز نادری است، بنابراین ما گزارش‌هایی بیشتر مفصل و کامل ارائه می‌کنیم. ما همچنین می توانیم از هرگونه تعصب خودداری کرده و ارائه دیدگاه بی‌طرف کنیم.
 
* نوع دیگر مقالات را '''خبرهای دست اول''' تشکیل می‌دهند. این نوع اخبار توسط مشارکت کنندگان ویکی‌خبر در رابطه با رویدادهای تازه نوشته می‌شوند. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر '''[[ویکی‌خبر:خبر دست اول|خبر دست اول]]''' را بخوانید.
* رایج‌ترین آن‌ها '''[[ویکی‌خبر:خبر ترکیبی|خبرهای ترکیبی]]''' می‌باشند. این نوع خبرها از چندین منابع مختلف دیگر (همیشه به طور کامل ذکر شده) استفاده می‌کنند. این برای دیگر رسانه‌ها که تمام جوانب حقایق را در نظر بگیرند چیز نادری است، بنابراین ما گزارش‌هایی بیشتر مفصل و کامل ارائه می‌کنیم. ما همچنین می توانیم از هرگونه تعصب خودداری کرده و ارائه دیدگاه بی‌طرف کنیم.
شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر '''[[ویکی‌خبر:خبر ترکیبی|خبر ترکیبی]]''' را بخوانید.
 
 
* نوع دیگر مقالات را '''[[ویکی‌خبر:خبر دست اول|خبرهای دست اول]]''' تشکیل می‌دهند. این نوع اخبار توسط مشارکت کنندگان ویکی‌خبر در رابطه با رویدادهای تازه نوشته می‌شوند. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر '''[[ویکی‌خبر:خبر دست اول|خبر دست اول]]''' را بخوانید.
 
چیزی که دقیقا در ویکی‌خبر باید تحت پوشش قرار بگیرد در [[ویکی‌خبر:راهنمای مطالب|راهنمای مطالب]] توضیح داده شده است. برخی از نمونه های بسیار خوب در [[ویکی‌خبر:مقاله‌های برجسته]] در دسترس هستند.