ویکی‌خبر:تالار گفتگو/بایگانی ۴: تفاوت بین نسخه‌ها

(survey invitation)
از ویکیخبر انگلیسی می خواستم فیلم بگذارم.....توی ویکی فارسی این امکان وجود نداره؟[[کاربر:Bad ensane|بد انسان]] ([[بحث کاربر:Bad ensane|بحث]]) ‏۱ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۳۵ (IRST)
 
==دعوت به نظرسنجی==
==Survey invitation==
بنیاد ویکی‌مدیا از شما دعوت می‌کند تا در نظرسنجی کوتاه زیر شرکت کنید.
 
از اینکه برای شرکت در نظرسنجی اولویتدهیاولویت‌دهی به توزیع سرمایههایسرمایه‌های ۲۰۱۲ وقت میگذارید،می‌گذارید، سپاسگزاریم. بنیاد امیدوار است به کمک این نظرسنجی متوجه شود که کاربران ویکی‌مدیا چه منابعی را می‌خواهند و به چه منابعی نیاز دارند (ممکن است برخی به تأمین سرمایه نیاز داشته باشند)، و با چه اولویتی. همهٔ برنامه‌های ویکی‌مدیا در اینجا ذکر نخواهد شد (مشخصاً اقدامات اصلی مستثنی شدهاندشده‌اند) – و تنها به ذکر منابعی که ممکن است مورد نیاز مشارکتکنندگانمشارکت‌کنندگان و یا سازمانهایسازمان‌های وابسته به ویکيیمدیاویکی‌مدیا نظیر چپترها باشند بسنده خواهد شد.
First, I apologize that part of this message is in English. If you can assist by translating it for your local community, I would greatly appreciate it.
 
هدف از این نظرسنجی تشخیص موارد مورد علاقهٔ شما (یا گروه‌ها مثلاً چپترها یا باشگاه‌ها) و رتبه‌بندی گزینه‌ها بر پایهٔ ترجیحاتتان است. در این فهرست مواردی چون «کمک به عملکرد سرورها» منظور نشده‌اند، زیرا که وظیفهٔ مشارکتکنندگانمشارکت‌کنندگان و یا سازمانهایسازمان‌های داوطلب نیست. این نظرسنجی برای آن است که بفهمیم مشارکتکنندگانمشارکت‌کنندگان با کدامیککدام‌یک از اولویتهایاولویت‌های سرمایهگذاریسرمایه‌گذاری موافقند و با کدامیککدام‌یک مخالف.
The Wikimedia Foundation would like to invite you to take part in a brief survey.
از اینکه برای شرکت در نظرسنجی اولویتدهی به توزیع سرمایههای ۲۰۱۲ وقت میگذارید، سپاسگزاریم. بنیاد امیدوار است به کمک این نظرسنجی متوجه شود که کاربران ویکی‌مدیا چه منابعی را می‌خواهند و به چه منابعی نیاز دارند (ممکن است برخی به تأمین سرمایه نیاز داشته باشند)، و با چه اولویتی. همهٔ برنامه‌های ویکی‌مدیا در اینجا ذکر نخواهد شد (مشخصاً اقدامات اصلی مستثنی شدهاند) – و تنها به ذکر منابعی که ممکن است مورد نیاز مشارکتکنندگان و یا سازمانهای وابسته به ویکيیمدیا نظیر چپترها باشند بسنده خواهد شد.
هدف از این نظرسنجی تشخیص موارد مورد علاقهٔ شما (یا گروه‌ها مثلاً چپترها یا باشگاه‌ها) و رتبه‌بندی گزینه‌ها بر پایهٔ ترجیحاتتان است. در این فهرست مواردی چون «کمک به عملکرد سرورها» منظور نشده‌اند، زیرا که وظیفهٔ مشارکتکنندگان و یا سازمانهای داوطلب نیست. این نظرسنجی برای آن است که بفهمیم مشارکتکنندگان با کدامیک از اولویتهای سرمایهگذاری موافقند و با کدامیک مخالف.
 
Toبرای readکسب moreاطلاعات aboutبیشتر theو survey,شرکت andدر toنظرسنجی takeلطفاً part, please visitاز [https://wikimedia.qualtrics.com/SE/?SID=SV_070JzrhGl15ijnS theصفحهٔ survey pageنظرسنجی]. Youدیدن may select the languageنمایید. inهمچنین whichمی‌توانید toاز takeفهرست theافتادنی surveyبالای withصفحه theزبان pull-downمورد menuنظرتان atرا theانتخاب topکنید.
 
این دعوت‌نامه تنها برای پروژه‌هایی فرستاده می‌شود که نظرسنجی کاملاً و یا اکثرش به زبان آن پروژه ترجمه شده باشد . با این وجود، از شرکت کاربران هر یک از پروژه‌ها استقبال می‌شود. شما می‌توانید پیوند صفحهٔ نظرسنجی را با دیگر کاربران پروژه‌های ویکی‌مدیا به اشتراک بگذارید و آن‌ها را به شرکت در نظرسنجی دعوت کنید.
This invitation is being sent only to those projects where the survey has been translated in full or in majority into your language. It is, however, open to any contributor from any project. Please feel free to share the link with other Wikimedians and to invite their participation.
 
اگر سؤالی از من دارید، لطفاً در صفحهٔ بحثم مطرحش کنید زیرا که من نمی‌توانم پی‌گیر مباحث در هر جایی که این پیغام را گذاشته‌ام باشم.
If you have any questions for me, please address them to my talk page, since I won’t be able to keep an eye at every point where I place the notice.
Thank youمتشکرم! --[[کاربر:Mdennis (WMF)|Mdennis (WMF)]] ([[بحث کاربر:Mdennis (WMF)|بحث]]) ‏۶‏۵ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۱۲۲:۳۲۰۴ (IRSTUTC)
 
Thank you! --[[کاربر:Mdennis (WMF)|Mdennis (WMF)]] ([[بحث کاربر:Mdennis (WMF)|بحث]]) ‏۶ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۳۲ (IRST)
۱٬۱۴۶

ویرایش