تفاوت میان نسخه‌های «کشته شدن ۶ سرباز بریتانیایی در انفجار بمب در استان هلمند»

صفحه‌ای جدید حاوی «{{تاریخ|2012 6 Mars}} {{بریتانیا}} خبرگزاری‌ها به نقل از وزارت دفاع {{و|بریتانیا}} گز...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «{{تاریخ|2012 6 Mars}} {{بریتانیا}} خبرگزاری‌ها به نقل از وزارت دفاع {{و|بریتانیا}} گز...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)