تحریم واردات ۱۰۰ شرکت اروپایی توسط ایران: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
}}{{en}}
*{{منبع
|عنوان = ایران صادرات نفت به آلمان را هم متوقف کرد
|تاریخ =۲۳-۰۱-۱۳۹۱
|مرجع =http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910123001140
|تاریخ =۲۲-۰۱-۱۳۹۱
|مرجع =http://www.presstv.ir/detail.fa/235586.html
|منتشرکننده = پرس تی‌وی
}}
 
۱

ویرایش