دو فیلم از بوکان در اولین فستیوال بین المللی فیلم دهوک حضور دارند: تفاوت میان نسخه‌ها

خبر تنها دارای یک منبع است.
[نسخهٔ بررسی‌شده][نسخهٔ بررسی‌شده]
جز (فکر می‌کنم به عنوان نخستین ویرایش یک کابر می‌توان با دیده اغماض به آن نگرید.)
(خبر تنها دارای یک منبع است.)
 
{{انتشار}}
{{خبر دست اول}}
== منابع ==
* http://www.duhokiff.com