دو فیلم از بوکان در اولین فستیوال بین المللی فیلم دهوک حضور دارند: تفاوت میان نسخه‌ها