تحریم واردات ۱۰۰ شرکت اروپایی توسط ایران: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
«تحریم واردات ۱۰۰ شرکت اروپایی توسط ایران» را محافظت کرد: ربات:حفاظت فهرستی از صفحه‌ها (‏[edit=sysop] (بی‌پایان) ‏[move=sysop] (بی‌پایان))
جز (ربات: افزودن {{بایگانی}})
جز تحریم واردات ۱۰۰ شرکت اروپایی توسط ایران» را محافظت کرد: ربات:حفاظت فهرستی از صفحه‌ها (‏[edit=sysop] (بی‌پایان) ‏[move=sysop] (بی‌پایان)))