زلزله، تربت حیدریه ایران را لرزاند: تفاوت میان نسخه‌ها

صفحه‌ای جدید با '{{تاریخ دوسویه|2010 20 December}} به گزارش ایرنا به نقل از شبکه های لرزه نگاری وابسته به مر...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با '{{تاریخ دوسویه|2010 20 December}} به گزارش ایرنا به نقل از شبکه های لرزه نگاری وابسته به مر...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۴٬۲۸۷

ویرایش