ویکی‌خبر:مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

از این گذشته، برای حفظ بالاترین الگوی قابلیت اعتماد، هر آنچه می‌نویسیم، دارای منبع هستند.
 
سیاست ما این است که نظر و تفسیری در مقاله‌های ما نباشند — اگر می خواهید به جهان بگویید که چه فکر می کنید، [[w:fa:وبلاگ|وبلاگ نویسی]] را امتحان کنید.
 
ویکی‌خبر، همانند خواهر بزرگتر خود ویکی‌پدیا، توسط داوطلبانی که از وقت و پول خود مایه می‌گذارند راه‌بری می‌شود و هیچ تبلیغاتی ندارد. تصمیم‌هابه‌صورت جمعی گرفته می‌شوند و ما دوست داریم به مذاکره پردازیم. بحث و مذاکره تشویق می‌شود و همیشه تعداد زیادی از کاربران دیگر هستند که بتوان چیزی از آنها آموخت.