تفاوت میان نسخه‌های «حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران شد»