اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

== منابع ==
*{{یادکرد وب | نشانی =https://khodnevis.org/article/61127#.VEIfl1bx1Wk| عنوان =جولان اسیدپاشان به زنان «بدحجاب» در اصفهان| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =خودنویس| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
*{{یادکرد وب | نشانی =http://www.iranwire.com/news/23/6776/| عنوان =حمله مهاجمان ناشناس اسیدپاش به زنان اصفهانی برای برخورد با بدحجابی| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =خودنویسایران وایر| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
*{{یادکرد وب | نشانی =https://tavaana.org/fa/content/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8E| عنوان =اسیدپاشی به زنان در اصفهان| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =خودنویستوانا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
*{{یادکرد وب | نشانی =http://ir.voanews.com/content/iran-isfahan-women-acid-attack/2486081.html| عنوان =ماجرای اسیدپاشی‌های مشکوک در اصفهان| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =خودنویسصدای آمریکا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
*{{یادکرد وب | نشانی =http://iranwire.com/features/6691/| عنوان =اسید پاشی به زنان اصفهانی، واکنش مسئول انصار حزب الله| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =شیما شهرابی| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =خودنویسایران وایر| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
*{{یادکرد وب | نشانی =http://radiokoocheh.com/article/257705| عنوان =جزییات اسیدپاشی‌های اخیر به زنان اصفهانی| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =خودنویسرادیو کوچه| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
*{{یادکرد وب | نشانی =http://www.radiofarda.com/content/f14_acid_attacks_to_women_in_isfahan/26640731.html| عنوان =اسیدپاشی به زنان در اصفهان| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =خودنویسرادیو فردا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
*{{یادکرد وب | نشانی =http://isna.ir/fa/news/93072413508/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C| عنوان =جزییات اسیدپاشی‌های اخیر به زنان اصفهانی| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =خودنویسایسنا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
۱۵

ویرایش