تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:کره جنوبی»

ربات: تصحیح
(←‏آخرین اخبار: + مقاله‌ی ویکی‌پدیا)
(ربات: تصحیح)
category=کره جنوبی
count=10
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
|width="50%" class="MainPageBG" style="border: 1px solid #9f8f9f; padding: .5em 1em 1em; color: #000000; background-color: #f8f8ff"|
 
== [[آب‌وهواآب و هوا]] ==
<DynamicPageList>
category=منتشرشده
category=کره جنوبی
category=آب‌وهواآب و هوا
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=اقتصاد و تجارت
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=بلایا و حوادث
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=تحصیلات
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=جالب
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=حقوق و قانون
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=دانش و فناوری
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=درگذشت‌ها
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=سلامت
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=سیاست و منازعات
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=فرهنگ و سرگرمی
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=محیط زیست
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=ورزش
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
|}
category=در حال توسعه
category=کره جنوبی
namespace=Main0
count=10
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
<br>