اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* {{یادکرد وب | نشانی =http://isna.ir/fa/news/93072413508/جزییات-اسیدپاشی-های-اخیر-به-زنان-اصفهانی| عنوان =جزییات اسیدپاشی‌های اخیر به زنان اصفهانی| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =ایسنا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
* {{یادکرد وب | نشانی =https://hra-news.org/fa/women/asid-4| عنوان =اسیدپاشی به زنان بدحجاب در اصفهان| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =هرانا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
 
{{بایگانی‌شده}}
 
[[رده:جرایم و قانون‏]]