صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
آیا اینطور بهتر نیست. قابل بازگردانی سریع و صحبت. به نظرم با توجه به قدیمی شدن برخی اخبارمان، و گوناگونی آنها درگاه‌ها بالا باشد بهتر هست.
(ناخوانا شده پس از کوچک شدن...)
(آیا اینطور بهتر نیست. قابل بازگردانی سریع و صحبت. به نظرم با توجه به قدیمی شدن برخی اخبارمان، و گوناگونی آنها درگاه‌ها بالا باشد بهتر هست.)
{|
| colspan="2" | {{بالای صفحهٔ اصلی}}
|-
| colspan="2" style="padding-top: 10px;" | {{درگاه‌های صفحه اصلی}}
|-
| style="width:55%; padding-left: 10px; padding-top: 10px;" | {{مهم‌ترین خبرها}}
| style="width:55%; padding-top: 10px; padding-left: 10px;" | <div>{{اصلی پربازدید}}</div> <div style="padding-top: 10px;">{{اصلی ارز}}</div>
| style="width:45%; padding-top: 10px; padding-right: 10px;" | {{اصلی آب و هوا}}
|-
| colspan="2" style="padding-top: 10px;" | {{درگاه‌های صفحه اصلی}}
|-
| colspan="2" style="padding-top: 10px;" | {{اصلی نگارش}}