الگو:نظرخواهی‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* '''{{پ|س|ویکی‌سفر:درخواست‌های مدیر شدن/فلورانس (بار دوم)}}'''
'''{{پ|س|ویکی‌سفر:درخواست‌های مدیر شدن/فلورانس (بار دوم)}}'''{{•}}'''[[ویکی‌خبر:درخواست‌های مدیر شدن/Kasir (بار دوم)]]'''{{•}}'''[[ویکی‌خبر:درخواست‌های مدیر شدن/KhabarNegar (بار دوم)]]'''{{•}}'''{{پ|س|ویکی‌سفر:درخواست‌های مدیر شدن/Doostdar (بار دوم)}}'''{{•}}'''{{پ|گ|ویکی‌گفتاورد:نظرخواهی/نظرخواهی برای مدیریت سونیا}}'''{{•}} '''{{پ|ک|ویکی‌کتاب:درخواست‌های_مدیر_شدن|نظرخواهی برای مدیریت دوستی بزرگ}}'''
* '''[[ویکی‌خبر:درخواست‌های مدیر شدن/Kasir (بار دوم)]]'''
* '''[[ویکی‌خبر:درخواست‌های مدیر شدن/KhabarNegar (بار دوم)]]'''
* '''{{پ|س|ویکی‌سفر:درخواست‌های مدیر شدن/Doostdar (بار دوم)}}'''
* '''{{پ|گ|ویکی‌گفتاورد:نظرخواهی/نظرخواهی برای مدیریت سونیا}}'''
* '''{{پ|ک|ویکی‌کتاب:درخواست‌های_مدیر_شدن|نظرخواهی برای مدیریت دوستی بزرگ}}'''