الگو:اصلی آب و هوا: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
{{اصلی آب و هوا/سطر|تهران|تهران|Tehran, Iran}}
|-
{{اصلی آب و هوا/سطر|کابل|کابل|Kabul, Afghanistan}}
|-
{{اصلی آب و هوا/سطر|دوشنبه (تاجیکستان)|دوشنبه|Dushanbe, Tajikistan}}