تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌خبر:فهرست کاربران ویکی‌خبر بر پایه تعداد ایجاد صفحه»

ربات: به روز رسانی آمار
(ربات: به روز رسانی آمار)
(ربات: به روز رسانی آمار)
{{ویکی‌خبر:فهرست کاربران ویکی‌خبر بر پایه تعداد ایجاد صفحه/بالا}}
آخرین به روز رسانی: پنجشنبهجمعه ۲۶۲۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ‏۱۲:۳۱۳۰ (به وقت ایران) برابر با ۱۷۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ ساعت ‏۰۸:۰۱۰۰ (به وقت گرینویچ)
{| class="wikitable"
!ردیف !!کاربر!!گروه کاربری!!تعداد
|۷||[[کاربر:H.b.sh|H.b.sh]] ([[بحث کاربر:H.b.sh|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/H.b.sh|مشارکت‌ها]])||کاربران مرورگر خودکار، ویرایشگران، گشت‌زنان||۴۸۹
|-
|۸||[[کاربر:New user message|New user message]] ([[بحث کاربر:New user message|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/New user message|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۴۵۳۴۵۴
|-
|۱۰||[[کاربر:فلورانس|فلورانس]] ([[بحث کاربر:فلورانس|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/فلورانس|مشارکت‌ها]])||گشت‌زنان، واگردانان||۲۹۶
|۵۸||[[کاربر:Romaine|Romaine]] ([[بحث کاربر:Romaine|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Romaine|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۷
|-
|۵۹||[[کاربر:ElphGrondin|ElphGrondin]] ([[بحث کاربر:ElphGrondin|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/ElphGrondin|مشارکت‌ها]])||ویرایشگران، گشت‌زنان(هیچ)||۶
|-
|۶۰||[[کاربر:GrondinElph|GrondinElph]] ([[بحث کاربر:GrondinElph|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/GrondinElph|مشارکت‌ها]])||(هیچ)ویرایشگران، گشت‌زنان||۶
|-
|۶۱||[[کاربر:Billinghurst|Billinghurst]] ([[بحث کاربر:Billinghurst|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Billinghurst|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۶
|۷۹||[[کاربر:IRANNEWS|IRANNEWS]] ([[بحث کاربر:IRANNEWS|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/IRANNEWS|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۴
|-
|۸۰||[[ویژهکاربر:مشارکت‌ها/82.208.10.21Ziraksima|82.208.10.21Ziraksima]] ([[بحث کاربر:82.208.10.21Ziraksima|بحث]]) ||(کاربر ناشناس[[ویژه:مشارکت‌ها/Ziraksima|مشارکت‌ها]])||ویرایشگران||۴
|-
|۸۱||[[کاربرویژه:Ziraksimaمشارکت‌ها/82.208.10.21|Ziraksima82.208.10.21]] ([[بحث کاربر:Ziraksima82.208.10.21|بحث]] )||(کاربر [[ویژه:مشارکت‌ها/Ziraksima|مشارکت‌ها]]ناشناس)||ویرایشگران||۴
|-
|۸۲||[[کاربر:Doostdar|Doostdar]] ([[بحث کاربر:Doostdar|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Doostdar|مشارکت‌ها]])||کاربران مرورگر خودکار||۴
|۸۸||[[کاربر:Savh|Savh]] ([[بحث کاربر:Savh|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Savh|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۳
|-
|۸۹||[[کاربر:IroonyAvocato|IroonyAvocato]] ([[بحث کاربر:IroonyAvocato|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/IroonyAvocato|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۳
|-
|۹۰||[[کاربر:AvocatoIroony|AvocatoIroony]] ([[بحث کاربر:AvocatoIroony|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/AvocatoIroony|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۳
|-
|۹۱||[[کاربر:Xeno|Xeno]] ([[بحث کاربر:Xeno|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Xeno|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۳
|۹۷||[[کاربر:Alborzagros|Alborzagros]] ([[بحث کاربر:Alborzagros|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Alborzagros|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۳
|-
|۹۸||[[کاربر:CaypartisDerHexer|CaypartisDerHexer]] ([[بحث کاربر:CaypartisDerHexer|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/CaypartisDerHexer|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۳
|-
|۹۹||[[کاربر:DerHexerCaypartis|DerHexerCaypartis]] ([[بحث کاربر:DerHexerCaypartis|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/DerHexerCaypartis|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۳
|-
|۱۰۱||[[کاربر:برنامه درسی|برنامه درسی]] ([[بحث کاربر:برنامه درسی|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/برنامه درسی|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|۱۰۲||[[کاربر:بابک صلاح|بابک صلاح]] ([[بحث کاربر:بابک صلاح|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/بابک صلاح|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۰۳||[[کاربر:Moe EpsilonHaghighi~fawikinews|Moe EpsilonHaghighi~fawikinews]] ([[بحث کاربر:Moe EpsilonHaghighi~fawikinews|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Moe EpsilonHaghighi~fawikinews|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۰۴||[[کاربر:Haghighi~fawikinewsBoyabed|Haghighi~fawikinewsBoyabed]] ([[بحث کاربر:Haghighi~fawikinewsBoyabed|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Haghighi~fawikinewsBoyabed|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۰۵||[[کاربر:BoyabedDaneshmand|BoyabedDaneshmand]] ([[بحث کاربر:BoyabedDaneshmand|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/BoyabedDaneshmand|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۰۶||[[کاربر:DaneshmandMoe Epsilon|DaneshmandMoe Epsilon]] ([[بحث کاربر:DaneshmandMoe Epsilon|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/DaneshmandMoe Epsilon|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۰۷||[[کاربر:Aldnonymous|Aldnonymous]] ([[بحث کاربر:Aldnonymous|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Aldnonymous|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|۱۲۵||[[کاربر:Mehdi (usurped)|Mehdi (usurped)]] ([[بحث کاربر:Mehdi (usurped)|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Mehdi (usurped)|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۲۶||[[کاربر:Shams948Mostafa7208|Shams948Mostafa7208]] ([[بحث کاربر:Shams948Mostafa7208|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Shams948Mostafa7208|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۲۷||[[کاربر:Mostafa7208Nirakka|Mostafa7208Nirakka]] ([[بحث کاربر:Mostafa7208Nirakka|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Mostafa7208Nirakka|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۲۸||[[کاربر:NirakkaIluvatar|NirakkaIluvatar]] ([[بحث کاربر:NirakkaIluvatar|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/NirakkaIluvatar|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۲۹||[[کاربر:IluvatarMasti|IluvatarMasti]] ([[بحث کاربر:IluvatarMasti|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/IluvatarMasti|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۳۰||[[کاربر:MastiShams948|MastiShams948]] ([[بحث کاربر:MastiShams948|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/MastiShams948|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۳۱||[[کاربر:Gzen92Meysamin|Gzen92Meysamin]] ([[بحث کاربر:Gzen92Meysamin|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Gzen92Meysamin|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۳۲||[[کاربر:MeysaminThe Bible in Metre|MeysaminThe Bible in Metre]] ([[بحث کاربر:MeysaminThe Bible in Metre|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/MeysaminThe Bible in Metre|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۳۳||[[کاربر:The Bible in MetreAtaaaei|The Bible in MetreAtaaaei]] ([[بحث کاربر:The Bible in MetreAtaaaei|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/The Bible in MetreAtaaaei|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۳۴||[[کاربر:AtaaaeiBawolff|AtaaaeiBawolff]] ([[بحث کاربر:AtaaaeiBawolff|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/AtaaaeiBawolff|مشارکت‌ها]])||(هیچ)ویرایشگران||۲
|-
|۱۳۵||[[کاربر:BawolffGzen92|BawolffGzen92]] ([[بحث کاربر:BawolffGzen92|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/BawolffGzen92|مشارکت‌ها]])||ویرایشگران(هیچ)||۲
|-
|۱۳۶||[[کاربر:BlueDevil|BlueDevil]] ([[بحث کاربر:BlueDevil|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/BlueDevil|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۳۹||[[کاربر:سوتبHamedvahid|سوتبHamedvahid]] ([[بحث کاربر:سوتبHamedvahid|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/سوتبHamedvahid|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۴۰||[[کاربر:HamedvahidAjraddatz|HamedvahidAjraddatz]] ([[بحث کاربر:HamedvahidAjraddatz|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/HamedvahidAjraddatz|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۴۱||[[کاربر:Ajraddatzسوتب|Ajraddatzسوتب]] ([[بحث کاربر:Ajraddatzسوتب|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Ajraddatzسوتب|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲
|-
|۱۴۲||[[کاربر:Wikinevesht|Wikinevesht]] ([[بحث کاربر:Wikinevesht|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Wikinevesht|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲