تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌خبر:فهرست کاربران ویکی‌خبر بر پایه تعداد ویرایش»

ربات: به روز رسانی آمار
(ربات: به روز رسانی آمار)
(ربات: به روز رسانی آمار)
{{ویکی‌خبر:فهرست کاربران ویکی‌خبر بر پایه تعداد ویرایش/بالا}}
آخرین به روز رسانی: پنجشنبهجمعه ۲۶۲۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ‏۱۲:۳۱ (به وقت ایران) برابر با ۱۷۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ ساعت ‏۰۸:۰۱ (به وقت گرینویچ)
{| class="wikitable"
!ردیف !!کاربر!!گروه کاربری!!تعداد
|۲۳||[[کاربر:Arfarshchi|Arfarshchi]] ([[بحث کاربر:Arfarshchi|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Arfarshchi|مشارکت‌ها]])||ویرایشگران، واگردانان||۵۴۷
|-
|۲۵||[[کاربر:New user message|New user message]] ([[بحث کاربر:New user message|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/New user message|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۴۵۳۴۵۴
|-
|۲۶||[[کاربر:فلورانس|فلورانس]] ([[بحث کاربر:فلورانس|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/فلورانس|مشارکت‌ها]])||گشت‌زنان، واگردانان||۳۶۸
|۸۷||[[کاربر:Calak|Calak]] ([[بحث کاربر:Calak|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Calak|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۲۰
|-
|۸۸||[[کاربر:Grondinدوستی بزرگ|Grondinدوستی بزرگ]] ([[بحث کاربر:Grondinدوستی بزرگ|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Grondinدوستی بزرگ|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۹۲۰
|-
|۸۹||[[کاربر:دوستی بزرگGrondin|دوستی بزرگGrondin]] ([[بحث کاربر:دوستی بزرگGrondin|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/دوستی بزرگGrondin|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۹
|-
|۹۰||[[کاربر:Mostafadaneshvar|Mostafadaneshvar]] ([[بحث کاربر:Mostafadaneshvar|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Mostafadaneshvar|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۸
|۹۳||[[کاربر:Steinsplitter|Steinsplitter]] ([[بحث کاربر:Steinsplitter|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Steinsplitter|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۸
|-
|۹۴||[[کاربر:سفاکTara136825|سفاکTara136825]] ([[بحث کاربر:سفاکTara136825|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/سفاکTara136825|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۷
|-
|۹۵||[[کاربر:Tara136825سفاک|Tara136825سفاک]] ([[بحث کاربر:Tara136825سفاک|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Tara136825سفاک|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۷
|-
|۹۶||[[کاربر:پرواز ممنوع|پرواز ممنوع]] ([[بحث کاربر:پرواز ممنوع|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/پرواز ممنوع|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۷
|۱۰۴||[[کاربر:Shams bahari|Shams bahari]] ([[بحث کاربر:Shams bahari|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Shams bahari|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۳
|-
|۱۰۵۱۰۶||[[کاربر:Azadvar|Azadvar]] ([[بحث کاربر:Azadvar|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Azadvar|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۳
|-
|۱۰۷||[[کاربر:Hooshdaran|Hooshdaran]] ([[بحث کاربر:Hooshdaran|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Hooshdaran|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۱۳
|۱۳۲||[[ویژه:مشارکت‌ها/Kaganer|Kaganer]] ([[بحث کاربر:Kaganer|بحث]])||<span style="color: gray;">متصل نشده‌است یا به طور محلی وجود ندارد</span>||۷
|-
|۱۳۳||[[کاربر:ZiraksimaSonia Sevilla|ZiraksimaSonia Sevilla]] ([[بحث کاربر:ZiraksimaSonia Sevilla|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/ZiraksimaSonia Sevilla|مشارکت‌ها]])||ویرایشگران(هیچ)||۷
|-
|۱۳۴||[[کاربر:DcljrZiraksima|DcljrZiraksima]] ([[بحث کاربر:DcljrZiraksima|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/DcljrZiraksima|مشارکت‌ها]])||(هیچ)ویرایشگران||۷
|-
|۱۳۵||[[کاربر:Sonia SevillaDcljr|Sonia SevillaDcljr]] ([[بحث کاربر:Sonia SevillaDcljr|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Sonia SevillaDcljr|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۷
|-
|۱۳۶||[[کاربر:Sanchool10|Sanchool10]] ([[بحث کاربر:Sanchool10|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Sanchool10|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۷
|۱۴۹||[[کاربر:Piet-c|Piet-c]] ([[بحث کاربر:Piet-c|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Piet-c|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۶
|-
|۱۵۰||[[کاربرویژه:DerHexerمشارکت‌ها/82.208.10.21|DerHexer82.208.10.21]] ([[بحث کاربر:DerHexer82.208.10.21|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/DerHexer|مشارکت‌ها]])||(هیچکاربر ناشناس)||۶
|-
|۱۵۱||[[ویژهکاربر:مشارکت‌ها/94.182.92.236DerHexer|94.182.92.236DerHexer]] ([[بحث کاربر:94.182.92.236DerHexer|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/DerHexer|مشارکت‌ها]])||(کاربر ناشناسهیچ)||۶
|-
|۱۵۲||[[ویژه:مشارکت‌ها/8294.208182.1092.21236|8294.208182.1092.21236]] ([[بحث کاربر:8294.208182.1092.21236|بحث]])||(کاربر ناشناس)||۶
|-
|۱۵۳||[[کاربر:Xeno|Xeno]] ([[بحث کاربر:Xeno|بحث]] | [[ویژه:مشارکت‌ها/Xeno|مشارکت‌ها]])||(هیچ)||۶