انتشار عکس پسر و دختران جنجال آفرید: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
ابرابزار
جز (added Category:اجتماعی using HotCat)
جز (ابرابزار)
{{مرور}}
 
==منابع منابع ==
{{پانویس}}
* {{منبع
|عنوان =انتشار عكس هايعکس‌های پسر جوان و دختران جنجال آفرید
|تاریخ =۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۹
|مرجع =http://aftabnews.ir/fa/news/331315/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1انتشار-%D8%B9%D9%83%D8%B3عكس-%D9%87%D8%A7%D9%8Aهاي-%D9%BE%D8%B3%D8%B1پسر-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86جوان-%D9%88و-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86دختران-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84جنجال-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AFآفرید
|منتشرکننده =آفتاب
}}
* {{منبع
|عنوان =جزییاتی جدید از بازداشت پسر پرحاشیه تلگرام/ شکایت دختران جوان از او
|تاریخ =چهارشنبه 27۲۷ آبان 1394۱۳۹۴ - 11۱۱:20۲۰:10۱۰
|مرجع =http://www.khabaronline.ir/detail/479716/society/Police#
|منتشرکننده =khabaronline
}}
* {{منبع
|عنوان =گفتگو با پسر پرحاشیه تلگرام و دو نفر از شاکیانش
|تاریخ =چهارشنبه 27۲۷ آبان 1394۱۳۹۴ - 14۱۴:51۵۱:52۵۲
|مرجع =http://www.khabaronline.ir/detail/479878/society/2743
|منتشرکننده =khabaronline