انتشار عکس پسر و دختران جنجال آفرید: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز (ابرابزار)
 
یکی از شاکیان پرونده روژین حدوداً ۲۳ ساله می‌گوید: من هیچ ارتباطی باهاش نداشتم؛ از طریق یکی از دوستانم باهاش آشنا شدیم و توی هیچ‌کدام از عکس‌ها هم فاصله نزدیکی باهاش ندارم. دیگر شاکی سمیرا حدوداً ۲۳–۲۴ ساله می‌گوید: برای گرفتن برنامه بدن‌سازی، خانه مربی‌ام که دوست وحید بود رفتیم؛ اونها به ما تعارف زدند و ما هم قبول کردیم؛ ما توی اتاق نشسته بودیم و اونا داشتن از ما پذیرایی می‌کردن؛ من اصلاً حواسم نبود و داشتم یه‌سمت دیگر رو نگاه می‌کردم که یک‌دفعه یکی از اونا منو صدا کرد؛ تا من صورتم رو برگرداندم اون از ما یه عکس سلفی گرفت؛ من اعتراض کردم و اون هم قول داد که عکس رو پاک کنه... .
{{مرورانتشار}}
 
== منابع ==