مهاجرین سوری از دفتر مرکل سر درآوردند: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{تاریخ|16 January 2016}}
{{آلمان}}
'''پیتر دریر''' یکی از مقاماتِ محلیِ {{و|ایالت بایرن}} {{و|آلمان}} که مخالفِ سیاستهای مهاجرتیِ {{و|آنگلا مرکل}}، صدر اعظم آلمان است اتوبوسی از مهاجران {{و|سوریه}} ای را در سفری هفت ساعته از بایرن، روانهٔ دفترِ وی در {{و|برلین}} کرد.<ref>[http://www.mehrnews.com/news/3025379/اتوبوس-حامل-مهاجرین-روانه-دفتر-مرکل-شد اتوبوس حامل مهاجرین روانه دفتر مرکل شد] خبرگزاریِ مِهر</ref>