ترکیه طرح ایران برای یمن را پذیرفت / ترکیه: با ایران برای توقف جنگ در یمن همکاری می‌کنیم: تفاوت بین نسخه‌ها