مهاجرین سوری از دفتر مرکل سر درآوردند: تفاوت بین نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
جز
«مهاجرین سوری از دفتر مرکل سر درآوردند» را محافظت کرد: بایگانی خبر ([ویرایش=فقط مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=فقط مدیران] (بی‌پایان))
جز مهاجرین سوری از دفتر مرکل سر درآوردند» را محافظت کرد: بایگانی خبر ([ویرایش=فقط مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=فقط مدیران] (بی‌پایان)))