آمریکا ایران را حامی تروریسم خواند: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
به جز ایران، در گزارش وزارت خارجه آمریکا کشورهای سودان و سوریه هم به حمایت از تروریسم متهم شده‌اند.
 
'''همچنین {{و|صدای آمریکا}} نیز در وبسایت خود گفته است آمریکا: حکومت ایران همچنان حامی تروریسم است'''
 
{{مرور}}