باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{تاریخ|۱۴۶۴۹۰۵۳۴۰1464905340}}
{{ایران}}
'''{{و|بی‌بی‌سی فارسی}} گفته است آمریکا: ایران در سال ۲۰۱۵ در صدر کشورهای حامی تروریسم بود.'''